WTS International is onderdeel van WTS B.V.
Sitemap SITEMAP
ZOEKEN
WTS International
Home | Over WTS | Samenwerking
SAMENWERKING

WTS is als particuliere opleider aangesloten bij NRTO en ANVR.

NRTO
De NRTO, Nederlandse Raad voor Training en Opleiding is een belangenvereniging waarbij de kwaliteit van het particulier onderwijs gewaarborgd is voor alle onderwijsdeelnemers. Als particuliere onderwijsinstelling wordt WTS niet door de overheid bekostigd. Klanten van particuliere scholen (ouders, studenten en/of werkgevers) betalen voor het onderwiis. NRTO staat voor kwaliteit en geeft onderwijsdeelnemers het vertrouwen dat aangesloten leden die kwaliteit bieden.

ANVR
Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen, heeft als doel de belangen te behartigen van haar leden. Als vertegenwoordiger van de reisbranche neemt de ANVR zowel op nationaal alsook op internationaal terrein een toonaangevende plaats in. Gezamenlijk wordt gebouwd aan de toekomst van de reiswereld met goede beroepsopleidingen en een sterke arbeidsmarkt.

TRAVELPORT
Met Travelport wordt al samengewerkt sinds 1992 en deze samenwerking wordt de laatste jaren alleen maar intensiever. Trainers van WTS International worden ingezet voor Galileo en Worldspantrainingen in Nederland, België en Luxemburg.  Het betreft hier reguliere trainingen en grote trainingssprojecten in vier verschillende talen.
Klik hier voor een referentie van Travelport. 

Klankbordgroep Air Fares and Ticketing
WTS International neemt deel aan een panel van professionals vanuit de zakenreiswereld die geregeld bijeenkomen om ideeen en  nieuwe ontwikkelingen uit te wisselen vanuit de dagelijkse praktijk. In deze AFT klankbordgroep wordt gekeken hoe ontwikkelingen geintergreerd kunnen worden in de diverse opleidingen. Zodoende beschikt de reisagent altijd over de juiste kennis en vaardigheden om aan de behoeften in de markt te kunnen voldoen.

© WTS International 2018