WTS International is onderdeel van WTS B.V.
Sitemap SITEMAP
ZOEKEN
WTS International
Home | Taalonderwijs | NT2 - Nederlands
NT2 - NEDERLANDS

Wanneer je niet in Nederland bent geboren en Nederlands niet je moedertaal is wil je dit natuurlijk wel leren. Een probleem waar veel mensen echter tegenaan lopen is dat het huidige NT-2 onderwijs (Nederlands als tweede taal) vaak onder de maat is. Groepen van 20 man waar alle niveaus gewoon bij elkaar worden gezet. Dat kan anders. De World Travel Academy NT-2 programma's zijn kleinschalig en kwalitatief hoogwaardig.  Deze programma’s zijn toegankelijk voor iedereen die behoefte heeft aan een betere beheersing van de Nederlandse taal.

World Travel Academy biedt drie verschillende trajecten aan:

- NT2 Basis: Van niveau A0 tot niveau A2. 
Dit programma is het startniveau voor kandidaten die nog geen gesprekken in het Nederlands kunnen voeren en geen volwaardige teksten kunnen lezen en schrijven.


- NT2 Gevorderden: Van niveau A2 naar niveau B1.
Dit programma is uitermate geschikt voor kandidaten die al wel (met enige moeite) gesprekken in het Nederlands kunnen voeren en eenvoudige zinnen kunnen lezen en schrijven.


- NT2 Expert: Van niveau B1 tot niveau C1.
In dit programma ontwikkelen kandidaten zich dusdanig dat de kandidaat alle voorkomende gesprekken kan voeren en alle voorkomende teksten kan lezen en schrijven. Het succesvol voltooien van dit programma geeft voldoende basis om deel te nemen aan de examens van de opleidingen van World Travel Academy.

De programma’s duren allemaal vier maanden waarbij er één keer per week drie uur les is. Indien een student behoefte heeft aan meer begeleiding en ondersteuning zijn er mogelijkheden tot het volgen van privélessen. Klassen gaan van start zodra er vijf aanmeldingen zijn voor een programma. Om de kwaliteit en effectiviteit van de lesprogramma’s te waarborgen worden er niet meer dan zes studenten per klas toegelaten.

© WTS International 2018